Hopp til hovedinnhold

Informasjon og betingelser:
Tilbudet er gyldig i 30 dager, så lenge annet ikke er avtalt.
Vi forbeholder oss retten til å endre priser om valutaen endrer seg mer enn 2%.
Prisen gjelder for bestilling av et gitt volum, da fraktkostnaden pr kolli ellers blir noe høyere.

Leveringstid:
Normal leveringstid er 4-5 uker fra bekreftet bestilling.
Tillegg på 1-2 uker på farge og større skyvedører og foldedører.

Betalingsbetingelser:
Om ikke annet er avtalt gjelder faktura med 10 dagers forfall, forbehold godkjent kreditt.

Kreditt for næringsdrivende:
123 Vindu AS gir kreditt etter avtale med vår økonomiavdeling.
123 Vindu AS trenger firmanavn, organisasjonsnummer og kan på forespørsel også be om siste regnskap. 123 Vindu AS tar salgspant i alle leverte varer inntil fullt oppgjør har funnet sted.