Hopp til hovedinnhold

uPVC er et av de vanligste stoffer i verden. Vinduer laget av uPVC er på mange måter blant de ledene innen vindusproduksjon i dag. For eksempel dominerer uPVC vinduer det tyske markedet med over 80 %. I Storbritannia er det enda mer populært med hele 90 % av markedet. I Frankrike utgjør uPVC vinduer 80 % av markedet osv. Du lurer kanskje på hvorfor det er slik. Du har nesten ingen kostnader eller arbeid med vedlikehold! Det er riktig!… uPVC er gunstig priset mot alternativene. Man får et vindu med veldig god u-verdi og du trenger ikke tenke på maling som flasser igjen – hvit uPVC forandrer ikke fargen!

Hovedsakelig er vinduer delt inn i tyske modeller og skandinaviske modeller. De tyske modellene, er vinduer som åpnes innover. Skandinaviske vinduer er modeller som åpnes utover som sidesving, toppsving, sidehengslet og topphengslet Nedenfor finner du vindustypene vi tilbyr i uPVC.

Sidehengslet

Et enkelt vindu som slår utover. Produseres kun fra Nordline profil.​

Toppsving

Svært vanlig for skandinaviske markeder. Vendes vertikalt ved nesten å berøre rammen. Produses kun fra Elegant profil.

Topphengslet

Et enkelt vindu med hengsler på den øvre delen av rammen. Produses kun fra Nordline profil.

Bunnhengslet

Et enkelt vindu. Åpnes i luftestilling i topp. Kan åpnes helt opp for vask fra innsiden. Kan produseres fra E-Passive, eller Elite profiler.

Drei / kipp (2-veis innadslående)

Regnes for å være en tysk type vinduer. De tilbyr en smart løsning for ventilasjon ved å vippe vinduet innover i toppen. Vinduet kalles også 2-veis innadslående, da vinduet er både bunn- og sidehengslet. Vinduet kan åpnes helt inn slik at det er enkelt å vaske. Kan produseres i E-Passive og Elite profiler. Denne vindustypen kan vi tilby med skjulte hengsler, dette gir et unikt design og utseende. Som navnet tilsier så er hengslene bygget inn i karmen på vinduet.